Đã xử lý gần 150 nghìn tỷ đồng nợ xấu

.
Nguồn: giaoduc.net.vn