Toàn hệ thống ngân hàng đã xử lý khoảng 900 nghìn tỷ đồng nợ xấu

.
Nguồn: giaoduc.net.vn