Vietcombank ra mắt thương hiệu Vietcombank Priority Banking

.
Nguồn: giaoduc.net.vn